Årsstämma

Styrelsen beslöt vid styrelsemöte 30 mars att förlägga både medlemsmöte och extra stämma
till den 3 maj.
Medlemsmötet skall ge direktiv till styrelsen att utforma föreningens nya vision, eventuellt
justera målen för 2016 samt sätta nya mål för 2017.
De som kommer till mötet delas in i mindre grupper. I varje grupp diskuteras nedanstående
frågeställningar. Har gruppen andra frågeställningar som den vill belysa går det också bra.
Frågeställningar till dig som medlem:
• hur ser du på föreningens framtid
• konkreta investeringsförslag
• andra sätt att gynna solenergin
• medlemsaktiviteter
• vår marknadsföring
Efter grupparbetet går vi igenom gruppernas förslag och diskuterar utifrån resultaten.
Du som inte har möjlighet att komma på medlemsmötet fundera gärna över punkterna ovan
och maila dina synpunkter till ordförande eller sekreterare några dagar innan mötet. Då kan vi
ta med även dina synpunkter i genomgången.
Extra föreningsstämma 2016-05-03 kl 18.00
Vi börjar kvällen med extra stämma för att ta ett första beslut om stadgeändringen. Efter
mötet fortsätter vi med medlemsmötet. Kallelse till stämman med förslag till reviderade
stadgar och fördragningslista skickas ut närmare stämman.
Lägg även in i din kalender ordinarie stämma torsdag 2 juni kl 18.30
Kallelse med erforderliga handlingar skickas ut närmare stämmodagen