Beslut på årsstämman att splitta andelarna

Från och med 1 januari 2012 kommer det att kosta 5 000 kr/andel att gå med som medlem i Solelföreningen. Det enligt ett beslut som togs på årsstämman i september.