Hedersomnämnande Årets Prestation

Solelföreningen i Sala och Heby Ek. förening har, från Svensk Solenergi, fått ett Hedersomnämnande: Årets Prestation år 2011.
Juryns Motivering: Föreningen har etablerat ett intressant sätt att göra det möjligt för privatpersoner att köpa andelar i solelanläggningar på motsvarande sätt som vindkraftverk. Föreningen har dessutom en ambition att uppmuntra andra aktörer att utveckla motsvarande föreningar på andra ställen.