Invigning av fjärde solelanläggningen!

I går kväll, 21/5 invigde vår landshövding Skogö anläggning 4 för Sala-Heby solelförening. Idag på morgonen kan vi läsa att Sverige är sämst i EU när det gäller satsning på Solel. Ansvarig minister Hatt säger att det är marknaden som bestämmer och att regeringen inte tar någon hänsyn till vilken typ av alternativ som marknaden väljer.
I Sala-Heby solelföreningen har vi tagit ställning. Vi tror på Solel, och vi inte bara tror, vi agerar också. Sedan föreningen bildades för 3 år sedan har 4 anläggningar byggts och tagits i bruk. Föreningen består av nästan 200 andelsägare och är en långsiktig investering. Främst ur miljöhänsyn men om något år kommer föreningen också kunna dela ut delar av vinsten till sina medlemmar.
Vi tror inte att Solelen någonsin kommer att täcka det behov av el som finns men under större delen av året är soltillgången i Mälardalen på samma nivå som delar av Central-Europa. Så Soelen kan bli ett viktigt komplement till annan miljövänlig elproduktion.
Idag är vår förening den enda ekonomiska förening som agerar på soelmarknaden men det finns plats för många fler föreningar, inte minst runt om i Västmanland. Låt oss gemensamt verka för en bättre miljö och välkomna till Sala-Heby på studiebesök. Föreningen kan också medverka som informatörer till intresserade.

Tommy Johansson ordförande

Solels ordförande assisterar Landshövding Ingemar Skogö vid invigningen