Medlemserbjudande

Till Solelföreningens alla medlemmar

Medlemserbjudande om köp av takförlagd solelanläggning
Solelföreningen har frågat på komplett solelanläggning i två storlekar 5 resp 10 kW. Åtta anbud kom in. Efter
anbudsutvärdering har styrelsen beslutat att ingå överenskommelse/ram-avtal med två av anbudsgivarna
HESAB och Norden Solar. Båda företagen har flera goda referenser i närområdet.
Erbjudandet gäller för beställning som görs senast 30 september 2016. Erbjudandet kommer också att ges
nya medlemmar som anmält sig och betalt in medlemsinsatsen senast 2016-09-26. Erbjudandet avser en
komplett takinstallation oaktat var medlemmen bor i landet.

Nedanstående priser är inkl moms och gäller för polykristallina solceller med optimerare placerade på plåttak
Om det erfordras skylift tillkommer kostnad för den. För montage av 5 kW-paneler på tegeltak tillkommer
3.000 kr på HESABs pris. Norden Solar tar inget extra för tegeltaksmontage.
Alternativen mellan leverantörerna är tämligen lika om man väger pris mot årlig produktion, dvs. lite högre
pris mot högre produktion.

Aktuella priser

Vi har valt paneler med optimerare för att ett sådant system på årsbasis levererar betydligt mer energi än
traditionella system. Optimeraren hanterar bl. a skuggor och skadade celler/paneler bättre. I de avtal vi
skriver med leverantörerna finns möjlighet att välja monokristallina paneler, men då till ett högre pris.
OBS! Vid en affär så tecknas avtalet direkt mellan medlemmar och någon av leverantörerna

Köp av elöverskott

Föreningen har också frågat på köp av eventuellt elöverkott. Tre anbud kom in. Det mest fördelaktiga anbudet
kom från Sala-Heby Energi AB (SHE) som erbjuder 1 SEK/kWh under 1 år ifrån inkopplingsdatum.
SHE:s VILLKOR:
att kunden är mikroproducent enligt gällande regler.
att mikroproduktionen är förnybar, genom sol eller vind.
att leverantören köper resterande del av sitt elbehov från SHE.
att du ska vara momsregistrerad
Är du intresserad och/ eller har frågor kontaktar du mig på
.(JavaScript måste vara aktiverat för att visa denna e-postadress) alt. telefon 070-6432492
därefter ordnar jag eller någon annan i styrelsen att kontakt med önskad leverantör tas.
Det finns möjlighet att antingen ansöka om investeringsbidrag eller rotavdrag
Styrelsen hoppas du tycker erbjudandet är intressant och jag ser fram emot att höra av dig


Solhälsning
Inga-Lill Boija
ordf Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening