Nu planerar vi en tredje anläggning

Vår tredje anläggning planeras att bli på ett tak. En avsiktsförklaring har skrivits med Ösby Naturbruksgymnasium om att, om förutsättningar finns, använda ett av taken till skolan.
Tanken är att detta skulle vara ett vinna-vinna koncept,, Skolan skulle kunna använda anläggningen i utbildningssyfte och för föreningens del skulle det innebära att men inte behövde betala någon arrendekostnad för taket.

Möjligheten till att placera anläggningen på något tak på skolan kommer att undersökas mer under våren 2011.

Vårt mål är att anläggningen ska byggas under 2011.