Protokoll årsstämma

Protokollet från årets årsstämma hittar du här Protokoll årsstämma 2019