Enkätundersökning bland Solelföreningens medlemmar

Under hösten 2014 gjordes en enkätundersökning bland Solelföreningens medlemmar om hur medlemmarna önskade att föreningen skulle arbeta de närmarste 5 åren

Resultatet på enkäten:
7 medlemmar ville att vi i första hand ska lämna utdelning till medlemmarna så fort det finns möjlighet
29 medlemmar ville att vi i första hand ska fortsätta bygga nya anläggningar när det finns möjlighet.
37 medlemmar ville att vi i första hand ska lämna utdelning varvat med att bygga anläggningar.

Denna enkät kommer styrelsen ta hänsyn till i förslaget på  verksamhetsplan som kommer att diskuteras på årsstämman.