Solelföreningen uppmärksammas i Upplands Nyheter!

Upplands Nyheter hade den 10 augusti ett reportage om Solelföreningen. Läs hela artikeln här: Upplands Nyheter