Tredje anläggningen påbörjad!

Fredagen den 20 maj 2011 påbörjas bygget med en tredje solelanläggning. Anläggningen blir förlagd på ett ladugårdstak på Ösby Naturbruksgymnasium. Anläggningen blir på ca 36 kW och beräknas stå klar till midsommar.
Glädjande kan Solelföreningen konstatera att priset har sjunkit på solceller.  Första anläggningen byggdes år 2009 till en kostnad på 48 000 SEK/kW , andra anläggnignen 28 500 SEK/Kw och den som nu byggs på Ösby Naturbruksgymnasium har en kostnad på 22 200 SEK/kW. Den tredje anläggningen byggs utan bidrag.