Tredje anläggningen är nu klar!

Dagarna efter midsommar kopplades Solelföreningens tredje anläggning in. Den här anläggningen skiljer sig från de andra då den är förlagd på tak och jämfört med de andra två något mindre. Den är förlagd på nya
ladugårdstaket på Naturbruksgymnasiet i Ösby.
Invigningen av anläggningen kommer att ske den 6 augusti kl 16:00 av Landshövdingeni Västmanlands län · Ingemar Skogö.
I samarbetet mellan Ösby Naturbruksgymnasium och Solelföreningen ingår också att Solelföreningen tillhandahåller utbildning angående solel för lärare och elever. Därför har det nu bestämts att Solelelföreningen
tillsammans med SHE anordnar en årlig ”energidag” för lärare och elever vid Ösby, som förutom solel även
kommer innehålla information om energisituationen lokalt och globalt, energieffektivisering, solenergi,
lantbrukets möjligheter, projektarbeten med mera.