Protokoll årsstämma

Protokollet från årets årsstämma hittar du här.