Protokoll Årsstämma

Här hittar du protokoll från årsstämman 2020.

Årsstämman 2020 genomfördes via poströstning pga Coronaepedimin.