ANLÄGGNINGARNA

Sala-anläggningen

Teknisk beskrivning Salaanläggningen

Total solcellsyta: 375 m2 (En fotbollsplan har ytan 5 000 m2)

 • Installerad toppeffekt: 47 kW (motsvarar effekten av knappt 800 stycken 60W-glödlampor)
 • Årlig energiproduktion: ca 40 000 kWh (motsvarar hushållsel till 20 lägenheter)
 • Typ av solcellssystem: markförlagt, monteras på ställningar med ca 30 graders lutning.
 • Placering: Långgatan, kvarteret Brottaren 2, invid kraftvärmeverket.
 • Drifttagning: september 2009

Ösby Naturbruksgymnasium del 2

Strong Ösby Naturbruksgymnasium strong

 • Total solcellsyta 360m2
 • Installerad toppeffekt: 38 kW
 • Årlig energiproduktion: ca 30 000 kWh
 • Typ av solcellssystem: polykristallina kiselsolceller, takförlagt med takvinkel ca 20 grader.
 • Placering: Ösby Naturbruksgymnasium, Nya Ladugården
 • Drifttagning: maj 2012

Ösby Naturbruksgymnasium

 • Total solcellsyta 350 m2
 • Installerad toppeffekt: 36 kW
 • Årlig energiproduktion: ca 30 000 kWh
 • Typ av solcellssystem: polykristallina kiselsolceller, takförlagt med takvinkel ca 20 grader.
 • Placering: Ösby Naturbruksgymnasium, Nya Ladugården
 • Drifttagning: juni 2011

Morgongåva Molnarbo
Teknisk beskrivning Morgongåva

 • Total solcellsyta: 620 m2
 • Installerad toppeffekt: 88 kW
 • Årlig energiproduktion: ca 80 000 kWh
 • Typ av solcellssystem: markförlagd.
 • Placering: Tjusarvägen
 • Drifttagning: september 2013

Hebyanläggningen
Teknisk beskrivning Hebyanläggningen
Total solcellsyta: 550 m2

 • Installerad toppeffekt: 78 kW
 • Årlig energiproduktion: ca 70 000 kWh
 • Typ av solcellssystem: markförlagd, monteras på ställningar med ca 40 graders lutning.
 • Placering: Västerlövsta Prästgård 1:13 3, bredvid Heby Brandstation
 • Drifttagning: juli 2010

Heby Arnebo
Teknisk beskrivning Arnebo

 • Total solcellsyta: 2 200 m2
 • Installerad toppeffekt: 312 kW
 • Årlig energiproduktion: ca 310 000 kWh
 • Typ av solcellssystem: markförlagd, monteras på ställningar.
 • Placering: Riksväg 56 vid Arnebokorset
 • Drifttagning: september 2013

NYHETER

Första spadtaget till anläggningen i Sala.

© Solel i Sala & Heby Ekonomisk förening