MEDLEMSSKAP

Ju fler medlemmar föreningen har desto större solel-anläggning kan vi bygga. Det är därför viktigt att bli medlem och köpa andelar i solcellsprojekten. Den ekonomiska vinst som solenergianläggningen genererar varje år kommer till en början att användas för att bygga anläggningen större. När årsstämmen så beslutar kan vinsten delas ut till medlemmarna som i det läget är en beskattningsbar inkomst.

Här kan du läsa mer om Solelföreningens stadgar. Om du ställer upp på föreningens syfte och ser solceller som en långsiktig investering för framtida generationers energiförsörjning, då är det bara att göra som de tre nedanstående stegen beskriver.

Välkommen! 

Här hittar du din 

Ansökan om medlemsskap som du fyller i och scannar och mejlar till maria@solelisalaheby.se  eller skicka med vanlig post till Solel i Sala & Heby Ek. förening, Fabriksgatan 14, 733 39 Sala.

  •   Vi tar löpande emot medlemsansökningar.
  • Betala snarast in för dina andelar (= medlemsavgift) på bankgiro 413-1470. Glöm inte att skriva ditt namn och telefonnummer som meddelande på inbetalningskortet eller meddelandefältet på din internetbank
  • Vänta… och du får inom några veckor ett medlemsbevis att hänga upp på väggen.

(Observera att man måste inte bo i Sala eller Heby för att vara medlem. Föreningen har medlemmar över hela Sverige.)

KONTAKT

Ordförande 

Kenneth Mårtensson Tel: 073-0251701

Ledamöter

Jan Alriksson Tel: 0224-311 17

Lars-Erik Eriksson Tel: 0224-10946 

Tommy Hofberg Tel: 070-52 12 322

Henric Andersson Tel: 073-7657676

Camilla Björklund Tel 070-6753157

Per Björklund Tel: 070-6753157

Suppleanter 

Thomas Lundqvist Tel 070-394 00 34 

Gunnar Thorén Tel: 018-328054

Emelie Jansson Tel 0224-36357

Carl-Åke Elmersjö Tel: 0224-30248

Eric Söderberg Tel: 070-4576822

Valberedare 

Sven-Olof Elisson 

Jan Lundin 

Carina Schön 

NYHETER

© Solel i Sala & Heby Ekonomisk förening