Protokoll stämmor

Protokoll årsstämma 2022 del 1.

Protokoll årsstämma 2022 del 2.

Protokoll årsstämma 2022 del 3

Protokoll årsstämma 2022 del 4

Protokoll årsstämma 2022 del 5

Protokoll årsstämma 2020 

 Protokoll årsstämma 2019

Extra föreningsstämma 2019-11-05

• Protokoll årsstämma 2018

• Årsstämma 2017

 Årsstämma 2015

• Årsstämma 2014

• Årsstämma 2013

• Föreningenstämma 2013-05-28

• Protokoll årsstämma 2012-05-21

• Extra årsstämma protokoll 2011-09-06

• Protokoll årsstämma 2011-05-09