Start

Vår förening bildades i maj 2009. Vår förening består både av privatpersoner och företag och man kan bo varsom helst i Sverige, men ett har vi gemensamt, vi tror på solen som energikälla! Solenergin har en enorm potential och solenergin finns jämt fördelad över jorden. Det gör den rättvis, inte minst ur freds- och demokratisk synpunkt.

Sverige har lika hög solinstrålning som större delen av Nordeuropa. Dessutom är solenergin gratis när en ”infångningsanläggning” väl är byggd, därför finns det stora skäl att satsa på solel. Idag är solenergin utbyggt i en mycket begränsad omfattning, det beror främst på att den allmänna bedömningen är att denna energikälla är för dyr. Vi som är medlemmar i föreningen tror dock att man måste våga satsa på nya energikällor och när Länsstyrelsen beviljade oss bidrag var det bara att bygga.

Vi har i dagsläget sex anläggningar, två som är markförlagda, en i Sala, en i Heby och två markförlagda på Ösby Naturbruksgymnasium, en i Arnebo och en i Morgongåva. Vi kan också konstatera att det hänt något på solpanelsmarknaden, våran femte och sjätte anläggning byggdes ca 4 år efter den första, och då var prislappen en annan. Prislappen har från år 2009 sjunkit från 48 kr/W till ca 11,50 kr/W 2013, monterat och klart (exklusive moms).
Du kan läsa om föreningens vison och mål här.

Vill du också vara med och påverka framtiden, då är du välkommen att vara med i vår förening.

-Produktion i juni 2021 (förra årets siffror inom parentes)
Arnebo: 45808.2(53792.9) kWh
Ösby 1: 4957.2(5994) kWh
Ösby 2: 4653.2(5802) kWh
M- gåva: 12462(9624) kWh , beror på sämre tillgänglighet 2020
Sala: 6768.8(8118) kWh
Heby: 8276(9631) kWh
Cykelladan : 2983.6(0) kWh , anläggningen togs idrift september 2020.

Summa produktion:

juni 2021 : 85909 kWh

juni 2020: 92961.9 kWh