OM FÖRENINGEN

Föreningen bildades på konstituerande föreningsstämman den 15 april 2009. Föreningens syfte är att äga och driva solcellsanläggningar för produktion av elektricitet och sälja den till marknaden vilket inledningsvis kommer göras via avtal med SHEAB. Första spadtaget till den första anläggningen i Sala togs av ordförande Tommy Johansson tillsammans med Kenneth Mårtensson SHEAB i slutet av augusti 2009.

Invigningen av den anläggningen skedde av landshövdingen den 6:e oktober 2009. I januari 2010 beviljades föreningen bidrag på 1,35 miljoner kronor från statens solenergisatsning i Västmanland – pengar som använts till vår andra anläggning som nu finns i Heby. Vår tredje anläggning på Ösby Naturbruksgymnasium togs i bruk juni 2011. Den anläggningen är något mindre (36 kWh) än de två andra men 2012 byggde vi till den anläggningen med ytterligare 38 kWp.

I september 2013 invigdes vår fjärde och femte anläggning. Det är en anläggning på 88 kW i Morgongåva och en anläggning i Heby (Arnebo) som är på hela 312 kW. Den anläggningen var i samband med drifttagningen i september en av Nordens största solelanläggningar.

Den senaste anläggningen togs i drift i september 2020. Den är på 19,2 kW och är förlagd till cykelladans tak i Heby. Anläggningen drivs i ett samarbete mellan föreningen, Heby kommun och Heby AIF.

Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2012

Arsredovisning 2011

Arsredovisning 2010