ANLÄGGNINGARNA

Solelproduktionen 2021 uppgick till 533083.6 kWh för våra 7 anläggningar, jämfört med 2020 då produktionen var 548627.2 kW


Salaanläggningen
Teknisk beskrivning Salaanläggningen

 • Total solcellsyta: 375 m2 (En fotbollsplan har ytan 5 000 m2)
 • Installerad toppeffekt: 47 kW (motsvarar effekten av knappt 800 stycken 60W-glödlampor)
 • Årlig energiproduktion: ca 40 000 kWh (motsvarar hushållsel till 20 lägenheter)
 • Typ av solcellssystem: markförlagt, monteras på ställningar med ca 30 graders lutning.
 • Placering: Långgatan, kvarteret Brottaren 2, invid kraftvärmeverket.
 • Drifttagning: september 2009


Ösby Naturbruksgymnasium 1


Teknisk beskrivning Ösby Naturbruksgymnasium 1

 • Total solcellsyta 360m2
 • Installerad toppeffekt: 38 kW
 • Årlig energiproduktion: ca 30 000 kWh
 • Typ av solcellssystem: polykristallina kiselsolceller, takförlagt med takvinkel ca 20 grader.
 • Placering: Ösby Naturbruksgymnasium, Nya Ladugården
 • Drifttagning: maj 2012


Ösby Naturbruksgymnasium 2

Teknisk beskrivning Ösby Naturbruksgymnasium 2

 • Total solcellsyta 350 m2
 • Installerad toppeffekt: 36 kW
 • Årlig energiproduktion: ca 30 000 kWh
 • Typ av solcellssystem: polykristallina kiselsolceller, takförlagt med takvinkel ca 20 grader.
 • Placering: Ösby Naturbruksgymnasium, Nya Ladugården
 • Drifttagning: juni 2011


Morgongåva Molnarbo

Teknisk beskrivning Morgongåva

 • Total solcellsyta: 620 m2
 • Installerad toppeffekt: 88 kW
 • Årlig energiproduktion: ca 80 000 kWh
 • Typ av solcellssystem: markförlagd.
 • Placering: Tjusarvägen
 • Drifttagning: september 2013

Hebyanläggningen

Teknisk beskrivning Hebyanläggningen
Total solcellsyta: 550 m2

 • Installerad toppeffekt: 78 kW
 • Årlig energiproduktion: ca 70 000 kWh
 • Typ av solcellssystem: markförlagd, monteras på ställningar med ca 40 graders lutning.
 • Placering: Västerlövsta Prästgård 1:13 3, bredvid Heby Brandstation
 • Drifttagning: juli 2010

Heby Arnebo


Teknisk beskrivning Arnebo

 • Total solcellsyta: 2 200 m2
 • Installerad toppeffekt: 312 kW
 • Årlig energiproduktion: ca 310 000 kWh
 • Typ av solcellssystem: markförlagd, monteras på ställningar.
 • Placering: Riksväg 56 vid Arnebokorset
 • Drifttagning: september 2013


Cykelladan i Heby


Teknisk beskrivning Cykelladan i Heby

 • Total solcellsyta: 100 m2
 • Installerad toppeffekt: 19,2 kW
 • Årlig energiproduktion: ca 18 000 kWh
 • Typ av solcellssystem: Takförlagd
 • Placering: Cykelladan i Heby
 • Idrifttagning: september 2020