Om föreningen

Föreningen bildades på konstituerande föreningsstämman den 15 april 2009. Föreningens syfte är att äga och driva solcellsanläggningar för produktion av elektricitet och sälja den till marknaden vilket inledningsvis kommer göras via avtal med SHEAB. Första spadtaget till den första anläggningen i Sala togs av ordförande Tommy Johansson tillsammans med Kenneth Mårtensson SHEAB i slutet av augusti 2009.

Invigningen av den anläggningen skedde av landshövdingen den 6:e oktober 2009. I januari 2010 beviljades föreningen bidrag på 1,35 miljoner kronor från statens solenergisatsning i Västmanland – pengar som använts till vår andra anläggning som nu finns i Heby. Vår tredje anläggning på Ösby Naturbruksgymnasium togs i bruk juni 2011. Den anläggningen är något mindre (36 kWh) än de två andra men 2012 byggde vi till den anläggningen med ytterligare 38 kWp.

I september 2013 invigdes vår fjärde och femte anläggning. Det är en anläggning på 88 kW i Morgongåva och en anläggning i Heby (Arnebo) som är på hela 312 kW. Den anläggningen var i samband med drifttagningen i september en av Nordens största solelanläggningar.

Nu kan du själv se hur mycket energi vår solcellsanläggning i Sala och Heby har producerat. Produktionsdata uppdateras dagligen! Surfa in på SHEs kundsidor och logga in som kund “solel” med “solelisala” som lösenord! Klicka på “översikt” och du får upp produktionen per månad, dag och timme.

Heby-anläggningen under uppbyggnad.

© Solel i Sala & Heby Ekonomisk förening